Helsingin psykodraamainstituutti

Helsingin psykodraamainstituutssa on voinut opiskella psykodraamaa, sosiodraamaa ja sosiometriaa ammatillisena täydennyskoulutuksena vuodesta 1996 alkaen. Koulutus on vuosien varrella kehittynyt ja sitä kehitetään edelleen.

Helsingin psykodraamainstituutti on suurin Suomessa toimiva psykodraamaa kouluttava ja käyttävä yksikkö. Ammatillisen psykodraaman kenttään kuuluu psykodraaman lisäksi myös sosiodraama, aksiodraama ja sosiometria. Pyrkimyksenä on kehittää edelleen psykodraaman ymmärtämistä niin menetelmän käytön kuin teorian osalta.

Helsingin psykodraamainstituutin pääkouluttajat:

Sami Puumala (TEP): sami.puumala@psykodraamakoulutus.fi

Reijo Kauppila (TEP): reijo.kauppila@psykodraamakoulutus.fi