Työnohjaajakoulutus (90 op, luovat toiminnalliset menetelmät) 2024-2026 alkaa huhtikuussa 2024 Helsingissä

Laajuus: 90 op
Hakuaikaa päättyy 29.2.2024

Huhtikuussa 2024 alkava kolmevuotinen työnohjaajakoulutus on tarkoitettu työnohjaajaksi haluaville ammattilaisille, joilla on jo ammatillista kokemusta. Koulutuksessa opitaan työnohjaamaan sekä kasvokkain että verkossa yksilöitä, tiimejä, ryhmiä ja yhteisöjä luoviin, toiminnallisiin menetelmiin ja prosesseihin perustuen. Opittavat menetelmät ja prosessit perustuvat morenolaiseen psyko- ja sosiodraamaan sekä sosiometriaan. Koulutuksessa käytetään myös dialogista ja systeemistä viitekehystä.

Koulutus on Suomen työnohjaajien STOry:n koulutussuositusten mukainen, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjausten kilpailutuksiin ja liittymisen STOry:n jäseneksi. Koulutus on tavallista laajempi, sillä koulutuksessa opitaan työnohjaamaan yksilöiden lisäksi tiimejä, ryhmiä ja työyhteisöjä sekä käyttämään luovaa, toiminnallista prosessia oppimisen ja kehittymisen tukena. Työnohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakea psykodraamaohjaajakoulutukseen Helsingin psykodraamainstituutissa.

Kohderyhmät

Koulutus soveltuu loistavasti ammattilaisille, joka haluavat täydentää osaamistaan työnohjaajaksi, mm.:

 • valmentajille, kouluttajille ja opettajille
 • esimiehille ja tiimivetäjille
 • psykologeille ja terapeuteille
 • coacheille
 • HR-ammattilaisille
 • työssään asiakas- tai harrasteryhmiä ohjaaville.

Koulutuksessa oppii käyttämään työnohjauksen lisäksi luovia, toiminnallisia menetelmiä ryhmien ohjaamisessa esimerkiksi valmennuksissa, koulutuksissa ja kehitysprosesseissa.

Koulutuksen sisällöt

Kolmen vuoden työnohjaajakoulutus sisältää nämä aiheet ja teemat:

 • Työnohjaus työmenetelmänä ja yhteydet lähimenetelmiin
 • Yksilöiden, tiimien, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Yksilön ja ryhmän ohjaaminen prosessina työnohjauksessa
 • Vuorovaikutus toiminnan ja oppimisen perustana
 • Aikuisen kokemuksellinen oppiminen ja kehittyminen yksilönä, ryhmässä ja työyhteisössä
 • Luovien toiminnallisten menetelmien teoreettiset ja menetelmälliset perusteet
 • Luovat toiminnalliset menetelmät ja prosessin ohjaaminen työnohjauksessa
 • Työorganisaatiot kehittymisen ja työnohjauksen kontekstina
 • Työnohjaus verkossa – menetelmiä ja applikaatioita
 • Työnohjauksen järjestelyt ja sopimukset
 • Työnohjauksen arvot ja etiikka
 • Työnohjaajan identiteetti ja oma kasvu työnohjaajaksi

Yllä olevia aiheita käsitellään ja tutkitaan koulutusryhmässä seminaarien aikana. Näiden lisäksi koulutukseen sisältyy:

 • Työnohjausharjoittelua vähintään 80 tuntia à 45 min yksilö- ja ryhmätyönohjausta.
 • Koulutustyönohjausta pienryhmässä vähintään 50 tuntia à 45 minuuttia (ajankohdat sovitaan keväällä 2024).
 • Pienryhmässä kirjallisuuteen tutustumista ja harjoittelua koulutusseminaarien välissä vähintään 12 kertaa.
 • Kirjallisuus käsittää vähintään 2000 sivua alaan liittyvää kirjallisuutta koulutuksessa jaettavasta luettelosta.
 • Lopputyö vähintään 10 sivua opiskelijaa itseään kiinnostavasta työnohjaukseen liittyvästä aiheesta.

Seminaarit

Koulutus koostuu 54 lähipäivästä (sisältää seminaarit ja työnohjaukset) sekä työskentelystä verkko-oppimisympäristössä (peda.net) ja pienryhmissä seminaarien välissä. 2-3 seminaaria / koulutustyönohjausta järjestetään verkossa, sillä koulutuksessa opiskellaan työnohjausta myös verkossa.

Seminaaripäivät:

2024 kevät: 22.-23.4. ja 3.-4.6.2024.

Syksyn 2024 päivämäärät ilmoitetaan alkuvuodesta 2024, vuosien 2025 ja 2026 päivämäärät sovitaan keväällä 2024.

Seminaarien päivämääriin voi tulla muutoksia.

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaajakouluttaja Reijo Kauppila (KM (aikuiskasvatus), työnohjaaja STOry, sertifioitu business coach ACC). Toisena kouluttajana toimii Jori Linnamäki (KM (luokanopettaja), työnohjaaja STOry, psykodraamakouluttaja TEP -koulutuksessa).

Koulutustyönohjaajat ja vierailevat kouluttajat ovat sekä työnohjauksen että luovien toiminnallisten menetelmien ammattilaisia ja kouluttajia. Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti.

Osallistumismaksu

Koko kolmen vuoden koulutus (90 op) 7900 + alv. (yksityishenkilöt), 9796 + alv. (organisaatiot)

Koulutusmaksu sisältää

 • Seminaaripäivät ja koulutustyönohjauksen, yhteensä 54 päivää
 • Verkkoalustan käyttö

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen osallistuminen edellyttää ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta sekä kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Hakijan soveltuvuus oppimisprosessiin ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Kaikki hakijat haastatellaan.

Koulutukseen hakeminen

Hae koulutukseen heti tai viimeistään 29.2.2024 verkossa: hakulomake

Koulutukseen hakeneet haastatellaan.

Koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikka

Koulutuksen järjestään Helsingin psykodraamainstituutti. Koulutus järjestetään pääkaupunkiseudulla, paikka varmistuu syksyllä.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja minulta: Reijo Kauppila, sähköposti reijo.kauppila@psykodraamakoulutus.fi  ja 044 599 3377.

Tämän työnohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakea psykodraamaohjaajakoulutukseen Helsingin psykodraamainstituutissa. Psykodraamaohjaajakoulutus kestää 2 vuotta ja sen laajuus on 60 op.